20 kwietnia 2011 r. w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury Odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy elektrowni systemowej w miejscowości Rajkowy. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy Miasta i Gminy Pelplin, przedstawiciele inwestora, a także reprezentanci Sejmu RP i regionalnego samorządu. Jak stwierdził Andrzej Stanuch, burmistrz Pelplina, budowa elektrowni coraz bardziej nabiera realnych planów. Jest w tym sporo racji albowiem inwestor zdobył do tej pory większość wymaganych pozwoleń związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia budowy. Pozyskano już pozytywne opinie m.in. od GDDKiA, PKP PLK, a także miejscowego PELKOM-u. Ponadto prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej na okres 50 lat. Również Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, pomyślnie dla inwestora, rozpatrzyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Kropką nad "i" było uchwalenie przez Radę Miasta i Gminy Pelplin miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod budowę elektrowni co jednoznacznie otwiera drogę ku wydaniu pozwolenia na budowę.

Planujemy w czerwcu tego roku uzyskać pozwolenie na budowę, planujemy do końca 2011 r. wybrać generalnego wykonawcę dla inwestycji i rozpocząć z początkiem 2012 r. budowę elektrowni - powiedział w czasie konsultacji Karol Pawlak, członek zarządu Elektrowni Północ.

Podczas spotkania z mieszkańcami przedstawiciele inwestora starali się uzmysłowić zebranym, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na poziom życia mieszkańców, a dzięki niej w trakcie budowy jak również podczas komercyjnej działalności, znajdzie się zatrudnienie dla części mieszkańców regionu. Nacisk kładziono na fakt, iż elektrownia będzie przyjazna środowisku, ponieważ będzie spełniała normy określone przez Unię Europejską dla roku 2020. Michał Behnke, jeden z przedstawicieli inwestora, spokojnie patrzy w przyszłość w kwestii ochrony środowiska - obawa o kwaśne opady (...) jest obawą dawnej epoki. Można było odnieść wrażenie, że zdaniem reprezentantów Elektrowni Północ, jedynym mankamentem jaki wiąże się z powstaniem elektrowni będą jej spore rozmiary do czego po prostu trzeba będzie się przyzwyczaić. Ponadto zaznaczono, że nieznacznie w pobliżu elektrowni wzrośnie poziom hałasu (maksymalnie o 3 decybele).

W drugiej połowie spotkania do głosu doszli mieszkańcy gminy. Wyrażali oni swój niepokój o stan środowiska w przyszłości. Co niektórzy uskarżali się, że dotychczasowi nabywcy ich płodów rolnych, ze względu na groźbę zanieczyszczenia środowiska, odmówią dalszej współpracy handlowej. Dopytywano się o stan własności gruntów przeznaczonych pod budowę elektrowni, a także o potencjalną możliwość zmiany surowca energetycznego dla przedsiębiorstwa. Wiele wątpliwość wśród zebranych budziła firma, która przygotowała raport związany z oddziaływaniem elektrowni na środowisko. Na wszystkie zagadnienia przedstawiciele Elektrowni Północ udzielali fachowych i kompleksowych odpowiedzi.

Jeśli wierzyć zapewnieniom inwestora budowa elektrowni przyniesie Gminie jak i mieszkańcom same korzyści. Na chwilę obecną możemy jedynie się zastanowić czy zrobiono wszystko, aby uzyskać rzetelną i sprawdzoną wiedzę na temat oddziaływania inwestycji na życie mieszkańców w przyszłości. Radny Dariusz Górski zauważył, w wypowiedzi dla portalu www.tczew.naszemiasto.pl, że można było obejrzeć podobnie działające elektrownie, porozmawiać z ludźmi tam mieszkającymi, zapytać o zdanie niezależnych ekspertów i wówczas podejmować decyzję.

W chwili obecnej pozostaje nam już tylko czekanie na uzyskanie pozwolenia na budowę i jej rozpoczęcie z nadzieją, że wszystko co powiedzieli przedstawiciele inwestora okaże się prawdą. Warto także zauważyć, że gdyby elektrownia miała powstać w gminie ościennej to potencjalne zagrożenia środowiska i tak by nie ominęły naszej gminy, bowiem atmosfera nie zna pojęcia granicy. Dlatego może warto cieszyć się, że to właśnie do kasy naszego samorządu wpłynie strumień niemałych pieniędzy z tytułu choćby podatku od nieruchomości, które będzie można przeznaczyć na poprawę wielu aspektów życia na terenie Miasta i Gminy Pelplin.

Jakub Zieliński