TV-Pelplin objęła patronatem medialnym trzecią edycję konkursu "Odkrywamy Talenty na Pomorzu" organizowanego przez Regionalne Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne, AWFiS w Gdańsku, Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną, Wydawnictwo GTC07 oraz Polską Federację Nordic Walking.

     Konkurs ma na celu wyłonienie utalentowanej i kreatywnej młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego regionu, promowanie jej pasji twórczych i umiejętności prezentowania swoich zdolności. A wszystko to w ramach następujących kategorii:

- Gimnastyka artystyczna, akrobatyka, fitness, itp.
- Tańce (różne solo).
- Plastyka (malarstwo, rzeźba, fotografia).
- Muzyka (śpiew, gra na instrumentach).
- Występ aktorski.
- Literatura/poezja (utwory własne).
- Nauka/Technika (wynalazki, projekty).
- Inne poza wymienionymi.

comments