Kilka dni przed uroczystym ingresem do bazyliki katedralnej w Pelplinie, J.E. Bp dr Ryszard Kasyna zaprosił do siedziby kurii diecezjalnej, przedstawicieli świata mediów. Konferencja prasowa zorganizowana w przededniu bardzo ważnego wydarzenia zarówno dla Pelplina jak i całej diecezji, pozwoliła odpowiedzieć na wiele kluczowych pytań związanych z rozpoczętym kilkanaście dni temu nowym okresem w życiu Kościoła Pelplińskiego. Z zaproszenia skorzystały zarówno redakcje lokalne, powiatowe oraz bardziej oddalone, m.in. z Kartuz i Słupska. Obok księdza biskupa, na konferencji obecni byli także inni duchowni (ks. infułat St. Grunt, ks. prałat I. Smagliński oraz ks. kanonik W. Pytlik), którzy także przekazali bardzo ważne treści, dotyczące ingresu i spraw diecezjalnych.

     Przebieg konferencji sprawił, że można ją podzielić na kilka istotnych części, które wzajemnie się uzupełniają, będąc jednocześnie pewnym drogowskazem, za którym nowy Biskup Diecezjalny z pewnością będzie zamierzał podążać, podczas wypełniana na terenie naszej diecezji posługi duszpasterskiej.     Nie sposób było uciec od kwestii dotyczących poprzednika - ś.p. bp Jana Bernarda Szlagi - bowiem pierwsze z pytań dotyczyło kontynuacji dzieła jakie zapoczątkował zmarły w kwietniu b.r. Biskup. Chodziło o odbudowę prężnie działającego ośrodka myśli teologiczno-humanistycznej, do którego przed wieloma lat bez wątpienia zaliczano Pelplin (zwany Pomorskimi Atenami). Jak każdy wie, w wyniku działań wojennych jak i destrukcyjnej działalności komunistycznych władz, nasze miasto zostało skutecznie zdegradowane do roli znacznie mniejszej, aniżeli przemawia za tym pozostawione do dnia dzisiejszego, dziedzictwo cysterskie. Biskup Kasyna podkreślił znaczący i istotny dorobek jaki wniósł jego poprzednik w odbudowę Pelplina, jako ośrodka naukowego. Organizacja, w przyszłości, kolejnych sympozjów, zjazdów naukowych, a także kontakty z innymi ośrodkami naukowymi oraz dbanie o jak najlepsze wykształcenie osób duchownych powinny przełożyć się na wzrost intelektualnego poziomu. Nie bez znaczenia pozostaje pozostawione bogate dziedzictwo cysterskie, czyli zabytki architektoniczne, piśmiennicze i muzealne, dzięki którym Pelplin daje olbrzymie możliwości rozwoju naukowego.

     Podczas spotkania padły także pytania o współpracę Kościoła Pelplińskiego z lokalnymi samorządami. Ksiądz Biskup zauważył, że wspólne działania muszą wpisywać się w działalność na określonym terenie, ze względu na fakt, iż członkowie Kościoła w dużej części podlegają także władzy samorządowej. Słuszna wydaje się być uwaga, że na chwilę obecną "w lokalnych społecznościach, w relacjach danego proboszcza do samorządu, jest dosyć duża współpraca". Biskup Kasyna nie zamierza odcinać się od spraw dotyczących życia mieszkańców regionu: "Jestem posłany dla wszystkich, samorząd jest jednym z tych elementów. (...) Widzę, tutaj moją dość dużą rolę, jako biskupa, aby poprzez normalną życzliwość i wzajemność być pośród sfery lokalnej społeczności (...), aby pewne sprawy, które można wspólnie tworzyć i budować, były podejmowane".

     Ze strony duchowej ksiądz Biskup, jako swoje zadanie, postawił sobie bycie na co dzień świadkiem Chrystusa. Zachęcanie duszpasterzy do pracy u podstaw, winno przeciwstawić się akcyjności. Jedynie permanentna i systematyczna działalność może przynieść oczekiwane rezultaty. Dodatkowo w odniesieniu do pracy księży, służących na terenie całej diecezji, Biskup Kasyna zaleca, aby byli "towarzyszami drogi" swoich parafian, dzięki czemu staną się dla swoich wiernych przykładem dobrego ojca. Dzielenie się miłością, obdarowywanie i przyjmowanie jej - są to kolejne zobowiązania stawiane zarówno diecezjalnym duchownym jak i wobec samego sobie przez księdza Biskupa Ryszarda Kasynę.

     Podczas konferencji poruszono także wiele innych wątków, dotyczących m.in. Nowej Ewangelizacji, obecności języka kaszubskiego w Liturgii Słowa oraz miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam. Zainteresowanych czytelników Informatora Pelplińskiego odsyłam na strony internetowe Radia Głos, Diecezji Pelplińskiej, TV-Pelplin, gdzie można w jeszcze bliższy sposób zaznajomić się, z treściami które przekazał podczas pierwszego spotkania z przedstawicielami mediów, J.E. Biskup Pelpliński dr Ryszard Kasyna.

     Konkludując - po odbytym spotkaniu, z przekonaniem można stwierdzić, że nowy Biskup, po objęciu władzy w Diecezji, podejmie się wytężonej pracy mającej na celu umocnienie więzów i dzieła zapoczątkowanego przez ś.p. Biskupa Jana Bernarda Szlagę. Życzliwość, pozytywne nastawienie do ludzi i zapał do pracy z pewnością przyczynią się do osiągnięcia efektów z których korzystać będzie cały Kościół Pelpliński.

Jakub Zieliński

comments