Dla pelplińskiej gazety samorządowej miesiąc maj ma w tym roku szczególne znaczenie, ponieważ do kiosków i punktów sprzedaży trafiło 250-te wydanie "Informatora Pelplińskiego". Okrągła rocznica ukazywania się naszego lokalnego periodyku, istniejącego niestrudzenie od 1991 r., sprawia, że w kierunku całego zespołu redakcyjnego i wydawcy należy kierować słowa uznania i gratulacji, połączone z życzeniami dalszej wytrwałej pracy na rzecz ogółu społeczności Miasta i Gminy Pelplin. To właśnie dla każdego z nas, co miesiąc, powstaje nowy numer "Informatora", z którego na bieżąco jesteśmy informowani o ważnych wydarzeniach mających miejsce na terenie Pelplina i jego okolic. Szeroki przekrój zainteresowań członków redakcji, przekłada się na mnogość tematów podejmowanych na łamach gazety, dzięki czemu każdy czytelnik znajduje w "Informatorze" ciekawe artykuły i relacje z licznych wydarzeń oraz przedsięwzięć realizowanych przez samorząd jak i Kościół pelpliński.

     Na kolejne 250 wydań "Informatora Pelplińskiego" raz jeszcze życzę wszystkim osobom zaangażowanym w jego ukazywanie, na czele z redaktorem naczelnym Panem Sewerynem Brzezińskim oraz wydawcą, którego przedstawicielem jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Dorota Sakowska, wszelkiej pomyślności, wielu pomysłów i inicjatyw, które sprawią, że pismo z biegiem czasu będzie zmieniało się w sposób przyjazny czytelnikowi, pozostając zawsze blisko lokalnych problemów i wydarzeń, których w Pelplinie - Pomorskich Atenach - z pewnością nigdy nie zabraknie.

Jakub Zieliński