Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi oraz dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ponad  1,6 miliona złotych do rozdysponowania!

Sprawdź  czy i Ty możesz skorzystać!

Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na projekty w ramach następujących działań:

  • Małe projekty – pieniądze dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych i instytucji
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- pieniądze dla rolników
  • Odnowa i rozwój wsi

Termin składania wniosków: 13.05.2013- 27.05.2013r (poniedziałek)

Więcej szczegółów na: www.wstega-kociewia.pl

Biuro LGD - tel. 58 562 71 43

comments