TV-Pelplin objęła patronatem medialnym projekt „Cztery pory roku z poezją ks. Janusza St. Pasierba”, realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie, Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wespół z Biblioteką Diecezjalną w Pelplinie, Wyższym Seminarium Duchownym oraz Wydawnictwem „Bernardinum”. Pierwsze, wiosenne spotkanie, odbyło się 8 maja 2013 r. w murach Biblioteki Diecezjalnej.

     Rok 2013 został ogłoszony uchwałami Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Rady Miejskiej w Pelplinie ROKIEM KS. JANUSZA ST. PASIERBA. Ks. Janusz St. Pasierb (1929-1993) był wybitnym historykiem sztuki, poetą i eseistą, który w swojej twórczości zawsze podkreślał znacznie małych Ojczyzn. Był promotorem Pelplina, Kociewia, Pomorza.

comments