Na stronie biuletynu informacji publicznej Miasta i Gminy Pelplin Burmistrz poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Pelplin".

     Zgodnie z treścią opublikowanego ogłoszenia od 1 lipca 2013 r. śmieci z terenu Pelplina będzie odbierać spółka ze Starogardu Gdańskiego – STARKOM (za kwotę 2 mln 245 tys. 752 zł)

     Do przetargu stanęły łącznie 4 spółki. Oferta pelplińskiego PELKOMU (5 mln 346 tys. zł) okazała się zdecydowanie najdroższą, przez co otrzymała najmniejszą ilość punktów (w wyniku czego oferta została sklasyfikowana na ostatnim miejscu).

Pełna treść ogłoszenia

     Wykonawcy którzy złożyli oferty na wywóz śmieci mają jeszcze kilka dni na złożenie odwołania od podjętej przez zamawiającego decyzji.

comments