13 czerwca 2013 r. w pelplińskim Muzeum odbył się kolejny z cyklu Koncertów Czwartkowych pt. Muzyka romantyzmu. Był to ostatni koncert w sezonie 2012/2013.

7 czerwca 2013 o godz. 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie odbyła się Promocja wydawnictwa pn.: Tropiciel Kociewski. Jest to przewodnik prezentujący przyrodnicze atrakcje obszaru objętego działaniem LGD Wstęga Kociewia. Opracowany został przez zespół Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie.

W dniach 8-9 czerwca 2013 r. odbyły się Dni Pelplina, które 14 lat temu zostały ustanowione na pamiątkę wizyty Jana Pawła II w naszym mieście.

Na stronie biuletynu informacji publicznej Miasta i Gminy Pelplin Burmistrz poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Pelplin".

     Zgodnie z treścią opublikowanego ogłoszenia od 1 lipca 2013 r. śmieci z terenu Pelplina będzie odbierać spółka ze Starogardu Gdańskiego – STARKOM (za kwotę 2 mln 245 tys. 752 zł)

     Do przetargu stanęły łącznie 4 spółki. Oferta pelplińskiego PELKOMU (5 mln 346 tys. zł) okazała się zdecydowanie najdroższą, przez co otrzymała najmniejszą ilość punktów (w wyniku czego oferta została sklasyfikowana na ostatnim miejscu).

Pełna treść ogłoszenia

     Wykonawcy którzy złożyli oferty na wywóz śmieci mają jeszcze kilka dni na złożenie odwołania od podjętej przez zamawiającego decyzji.