Wdniu 25 czerwca 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie w sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza  odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie, którą otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Mirosław Chyła.

 

 

     Zgodnie z porządkiem obrad podjęto następujące uchwały:
1) uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Pelplin,

2) uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin,

3) uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin do zawarcia umowy pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,

4) uchwałę w sprawie przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosku o zmianie urzędowych nazw wsi „Nowy Dwór Pelpliński” na „Nowy Dwór” oraz osady „Pelplin-Nadleśnictwo” na „Nadleśnictwo”,

5) uchwałę w sprawie przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosku o ustaleniu urzędowej nazwy osady „Wybudowanie”,

6) uchwałę w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w Ropuchach,

7) w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pelplin,

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/206/12 rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok,

9) uchwałę w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego planu aglomeracji Pelplin,

10) uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Pelplinie dotyczącego realizacji inwestycji „Budowa Elektrowni Północ” w miejscowości Rajkowy.

 

[tekst za www.pelplin.pl]

comments