Rozmowa z dnia 3 lipca 2013 r. z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin Andrzejem Stanuchem o otrzymanym podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej absolutorium, a także o bieżącej kondycji finansowej Gminy Pelplin oraz o problemach związanych ze wdrażaniem w życie tzw. ustawy śmieciowej.

comments