Na dzień 16 lipca 2013 r. zaplanowano XXXII sesję Rady Miejskiej w Pelplinie. Głównym jej punktem będzie podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Podobną uchwałę radni podjęli w marcu b.r. (wówczas planowano wyemitować obligacje na łączną kwotę 3 mln złotych). Obecnie wiele wskazuje na to, że marcowa uchwała zostanie uchylona, a jej miejsce zastąpi uchwała na mocy której zadłużenie Miasta i Gminy Pelplin wzrośnie nie o 3, lecz o 5 mln złotych. Uzasadnienie do projektu uchwały zadłużającej MiG Pelplin stanowi, że: „Emisja obligacji pozwoli na utrzymanie płynności finansowej gminy oraz terminową realizację planowanych inwestycji. Emisja obligacji nie spowoduje przekroczenia przez Gminę Pelplin dopuszczalnych wskaźników zadłużenia.”

Materiał archiwalny - część poświęcona wzrostowi zadłużenia Gminy od 6 min 15 sek.

     Przyjęcie poprzedniej uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych zbiegło się z pojawieniem informacji o czarnej liście ministerstwa finansów, na której umieszczono 40 gmin z najgorszą perspektywą budżetową (na liście znalazł się także Pelplin). Burmistrz Andrzej Stanuch podkreślał, że emisja obligacji jest ratunkiem dla płynności finansowej gminy, który jednocześnie zwiększa wskaźnik zadłużenia, a ten niebezpiecznie zbliża się do granicy ustalonej przez ustawę o finansach publicznych. W marcu, zanim doszło do przegłosowania uchwały, głos w dyskusji zabrał Dariusz Górski: „Mamy przed sobą uchwałę w której musimy decydować o dalszym zadłużaniu naszej gminy. Na portalu samorzad.pap.pl znalazłem tekst w którym zostaliśmy wymienieni wśród 40 gmin z najgorszą perspektywą formułowania budżetu na następne lata. (...) Musimy mieć świadomość, że nasze perspektywy, jeśli chodzi o budżet na 2014 r., są dość mizerne. Wskazał to pan premier i Ministerstwo Finansów”.

     Za podjęciem marcowej uchwały zadłużającej Gminę byli wszyscy radni, z wyjątkiem Dariusza Górskiego, który wstrzymał się od głosu.

comments