17 sierpnia 2013 r. Rada Sołecka wsi Rajkowy zorganizowała festyn dla mieszkańców okolicznych terenów.

comments