7 września 2013 r. na terenie sołectwa Międzyłęż odbyły się Dożynki Gminy Pelplin. Dożynki to coroczne święto wszystkich ludzi związanych z rolnictwem, obchodzone po zakończeniu najważniejszych prac polowych. Jest to czas dziękczynienia za zebrane plony oraz wyraz wielkiego szacunku dla trudu pracy codziennej wszystkich rolników.

W dniach 6-7 września 2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyły się XV Mistrzostwa Szaradziarskie Pelplina.

Rozmowa TV-Pelplin przeprowadzona z Mikołajem Gajdą w dniu 5 września 2013 r.