Program Równać Szanse 2013, finansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Projekt zatytułowany "Na scenie życia, czyli aby nam się chciało chcieć", realizowany jest przez Fundację Jedynka Dzieciom, działającą przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie (koordynator projektu - Marzenna Modrzejewska). W ramach prowadzonych warsztatów pelplińska młodzież przeprowadziła rozmowę z Piotrem Łagą - Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie.

comments