14 listopada 2013 r. w sołectwie Bielawki odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, który reprezentowali Burmistrz Andrzej Stanuch oraz Zastępca Burmistrza Tadeusz Błędzki. W pierwszej części spotkania, Burmistrz Stanuch poruszył problematykę związaną m.in. z przyszłorocznym funduszem sołeckim, budową nowych dróg gminnych oraz zagadnień odnoszących się do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Bielawki. Zebrani mieszkańcy poruszyli natomiast temat odśnieżania dróg prowadzących na tereny prywatnych posesji, oświetlenia dróg oraz wywozu śmieci, po zmianach związanych z wprowadzeniem tzw. reformy śmieciowej.

comments