BOGDAN WIŚNIEWSKI dla TV-PELPLIN.PL

"Tu zdarzyło się literalnie wszystko, co najważniejsze w moim życiu" - tak o Pelplinie pisał ks. Janusz St. Pasierb - kapłan, poeta, historyk sztuki, homileta i wykładowca, profesor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, bywalec uniwersyteckich audytoriów i najprzedniejszych europejskich salonów. Jeden z najbardziej znaczących luminarzy kultury i nauki polskiej II połowy XX w. Chociaż nie był rodowitym pelplinianinem, z tym miastem się związał, temu miastu poświęcił wiele miejsca w swojej twórczości i z tym miastem się identyfikował.

Nie dziwi więc, że Rada Miejska w tym mieście podjęła uchwałę w sprawie Roku Ks. Janusza St. Pasierba. A okazją do tego jest 20 rocznica śmierci kapłana-poety, który zmarł 15 grudnia 1993 r. w Warszawie, chociaż zgodnie ze swoją ostatnią wolą został pochowany na pelplińskim cmentarzu. 

8 stycznia 2013 r. odbyła się uroczysta inauguracja Roku Ks. Pasierba. Miała ona miejsce w Liceum Ogólnokształcącym, które już w 1994 r. przyjęło księdza Pasierba za swojego Patrona (później uczyniły to jeszcze dwie placówki oświatowe: Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie k.Tarnowa). Rozpoczęła się ona na cmentarzu, gdzie spotkano się wokół grobu księdza-poety. Modlitwy poprowadził ks. infułat Tadeusz Brzeziński - proboszcz parafii katedralnej. Złożono kwiaty, zapłonęły znicze. Uczestniczący w tej części uroczystości mogli zamyśleć się nad słowami poety zapisanymi na jego grobie: "Wiem, że jesteś Życiem/przecież umieram". 

Dyrektor szkoły Bogdan Wiśniewski powitał licznie przybyłych słowami ks. Pasierba: " Najpiękniejszym darem miłości jest obecność". A wśród gości byli i ci, którzy znali go osobiście. Do grona najbliższych należał ks. dr hab. Wiesław Śmigieł - biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej - jeden z ostatnich uczniów ks. Pasierba. Bp Wiesław Śmigiel, wspominając swego mistrza, mówił o tym, że był on ciągle "pomiędzy". Dla uczonych był poetą, dla poetów profesorem, dla duchownych jednym i drugim. Łączył świat nauki ze światem kultury. Świat duchownych ze światem świeckich. I to uczyniło go człowiekiem dialogu. Był człowiekiem wolnym, przede wszystkim w dochodzeniu do prawdy. Biskup zwrócił ponadto uwagę na to, że jego profesor był przyjacielem młodych, od których wiele wymagał, ale którzy mogli do niego przychodzić z wszystkimi swoimi problemami. 

Prezes Fundacji im. Ks. Janusza St. Pasierba Maria Wilczek została uhonorowana Medalem "Za Zasługi dla Miasta i Gminy". Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła, wręczając odznaczenie, wskazał na jej zasługi dla miasta (promowanie nie tylko twórczości poety, ale także Pelplina i odbywającego się w tym mieście od 1996 r. Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego). 

O Pelplinie w twórczości ks. Pasierba mówił Bogdan Wiśniewski, a fragmenty tekstów poety o biskupim mieście czytał gdański aktor Jerzy Kiszkis. 

Burmistrz Andrzej Stanuch dokonał prezentacji kalendarza na 2013 r., którego poszczególne karty przedstawiają zdjęcia ukazujące piękno Pelplina. Materiałowi fotograficznemu towarzyszą fragmenty tekstów zaczerpnięte z "Gałęzi i liści" autorstwa ks. Pasierba. 

Uroczystość zwieńczona została występem uczennic pelplińskiego ogólniaka, które recytowały i śpiewały poezję swego Patrona. 

Warto wskazać na jeszcze dwa elementy uroczystości. Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej Ryszard Rogaczewski poinformował o inicjatywie senatora Andrzeja Grzyba, który wraz z innymi senatorami z Pomorza przygotował oświadczenie skierowanie do marszałek Senatu w sprawie Roku ks. Pasierba. Były długoletni starosta tczewski Marek Modrzejewski zwrócił się do młodzieży, aby promowała poezję swojego patrona, wysyłając smsy z jego - często bardzo krótkimi - lirykami. 

Pelplińska inauguracja rozpoczęła szereg uroczystości, które w bieżącym roku będą miały miejsce zarówno w mieście, jak i na całym Pomorzu (dzień wcześniej odbyła się w tczewskim Zespole Szkół Ekonomicznych inauguracja Roku Ks. Pasierba w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim). Już dzisiaj wiadomo, że w marcu otwarta zostanie wystawa "Galilejska uroda Kociewia i Kaszub", a w październiku będzie miała miejsce prapremiera oratorium opartego o teksty ks. Pasierba. W czerwcu - oprócz XVIII Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba - w Pelplinie spotkają się włodarze miast związanych z życiem i działalnością poety: Warszawy, Tczewa, Lubawy, Żabna, Redy, Grudziądza i Pelplina.

comments