Na terenie sołectw Gminy Pelplin rozpoczął się okres sprawozdawczych zebrań za działalność w roku ubiegłym. 14 stycznia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich odbyło się jedno z takich spotkań, w którym udział wzięli członkowie Rady Sołeckiej oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie - Burmistrz Andrzej Stanuch wraz z Zastępcą Tadeuszem Błędzkim. Podczas spotkania, Łukasz Chmielecki omówił wydatki poniesione w 2013 r. przez fundusz sołecki oraz przedstawił perspektywy finansowe na rok bieżący.

     Poruszono ponadto temat zadań inwestycyjnych planowanych do rozpoczęcia w roku 2014 na terenie całej Gminy, a także sprawy bieżące mieszkańców Sołectwa.

comments