Na terenie sołectw Gminy Pelplin rozpoczął się okres sprawozdawczych zebrań za działalność w roku ubiegłym. Kolejnym spotkaniem, które odbyło się w roku bieżącym, było zebranie zorganizowane 15 stycznia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Rożentalu, w którym udział wzięli członkowie Rady Sołeckiej oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie - Burmistrz Andrzej Stanuch wraz z Zastępcą Tadeuszem Błędzkim.

     Podczas spotkania, sołtys wsi Beata Kwiatkowska omówiła wydatki poniesione w 2013 r. przez fundusz sołecki. Włodarze Miasta i Gminy Pelplin poruszyli natomiast temat zadań inwestycyjnych planowanych do rozpoczęcia w roku 2014 na terenie całej Gminy (najważniejszym z nich jest generalna modernizacja targowiska miejskiego oraz dalsze prace na terenie oczyszczalni ścieków). Z kolei sprawy poruszone przez mieszkańców wsi dotyczyły m.in. bezpańskich psów oraz wysokości podatku rolnego.

comments