W sprawie dworca w Pelplinie Polskie Koleje Państwowe S.A. nadesłały kolejną odpowiedź, tym razem na pismo Rady Miejskiej w Pelplinie. O fatalnych warunkach panujących w obrębie poczekalni pelplińskiego dworca pisaliśmy >>tutaj<< i >>tutaj<<

     Dyrektor Regionalny ds. Eksploatacji Nieruchomości w Gdańsku, Krzysztof Piekarski, w piśmie z dnia 14 stycznia 2014 r. informuje tym razem podróżnych, że: "(...)z przyczyn niezależnych od PKP, termin zakończenia remontu przychodni przesuwa się w czasie. Obecnie inwestor planuje sfinalizowanie robót w III kw. br."

     Prosząc klientów o wyrozumiałość i cierpliwość, dyrektor podkreśla, że: "(...) po zakończeniu remontu podniesiony zostanie standard obsługi podróżnych. Przywrócone będzie dojście do poczekalni i kas od strony miasta i peronów, powiększona zostanie poczekalnia, zbudowany podjazd oraz WC dla niepełnosprawnych oraz oddzielne WC damskie i męskie"

     Z nadesłanych pism wynika, że prace remontowo-budowlane na dworcu kolejowym w Pelplinie w części związanej z obsługą podróżnych tj. poczekalnia i toalety zostaną zakończone pod koniec pierwszego kwartału 2014 r. Natomiast z uwagi na przesuwający się w czasie termin zakończenia remontu przychodni, zakończy się on - zgodnie z planami inwestora - w III kwartale bieżącego roku.

comments