30 stycznia 2014 r. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny w seminaryjnej kaplicy św. Barbary odbyła się Msza dziękczynna za posługę Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Pelplinie.

     Siostry ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo żegnają się z miastem biskupim po 153 latach posługi. Bogatą historię pracy Sióstr w Pelplinie przedstawił ks. prof. Anastazy Nadolny.

comments