5 lutego 2014 r. odbyło się w Pelplinie spotkanie przedstawicieli spółek PKP, MEDICAL-u oraz lokalnych władz samorządowych. Rozmowy rozpoczęto w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, po których zakończeniu wszyscy zebrani udali się na oględziny terenu stanowiącego obecnie własność kolei.

comments