Jedną z ważniejszych inwestycji w bieżącym roku jest modernizacja miejskiego targowiska. Prowadzone od kilku tygodni prace powodują w tym rejonie miasta, utrudnienia w komunikacji pieszo-jezdnej. Podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej poruszono powyższy problem, dotyczy on zwłaszcza dzieci i młodzież uczęszczającą przez plac budowy do szkół zlokalizowanych przy ulicy Sambora.


     "Zachęcam dzieci i młodzież, aby nie korzystały z przejścia na skróty do szkoły, ponieważ na dziś jest ono właściwie nie do użytku, zagrażając bezpieczeństwu tym, którzy tam chodzą." - tymi słowami zwrócił się do zebranych podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pelplinie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie, Mirosław Chyła. Jak wszyscy wiemy, od kilku tygodni trwają roboty ziemne związane z modernizacją miejskiego targowiska. Prowadzone są one w miejscu dotychczasowej drogi dojazdowej do Biedronki, będącej jednocześnie skrótem dla dzieci i młodzieży udających się każdego dnia do szkół przy ulicy Sambora. Poruszanie się pieszych w obrębie placu budowy stanowi dla nich realne zagrożenie. Dlatego do apelu w sprawie zaniechania z korzystania z tego terenu przez pieszych - podczas modernizacji targowiska - dołączył się także Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, Andrzej Stanuch.

djembed

comments