Problem dewastacji mienia użyteczności publicznej dotyka także Miasto i Gminę Pelplin. Najczęściej akty wandalizmu dokonywane są na przystankach autobusowych oraz miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku. Temat wandalizmu został poruszony podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pelplinie, która miała miejsce 27 marca 2014 r.

     Jak informują pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie „W okresie od marca do grudnia 2013 roku zniszczonych zostało 13 wiat przystankowych (m.in. w Międzyłężu, Bielawkach, Wielkim Garcu oraz na Wybudowaniu)”. Niechlubny rekord biją natomiast zdemolowane wiaty w Nadleśnictwie, Ropuchach, Rombarku, na Woli oraz przy ulicy Starogardzkiej w Pelplinie, gdzie przystanki niszczono po dwa razy. Likwidacja szkód stanowi niemały – zupełnie zbędny – wydatek. Naprawa ubiegłorocznych zniszczeń pochłonęła około 13 tys. zł.

Fot. UMiG w Pelplinie  Fot. UMiG w Pelplinie  Fot. UMiG w Pelplinie

     „Wszystkie szkody zgłaszamy na bieżąco Policji w Pelplinie. Do tej pory nie udało się ustalić sprawców. Tylko w jednym przypadku, Pani sołtys Międzyłęża, ustaliła sprawcę i zgłosiła policji. W wyniku podjętych działań sprawca zapłacił za wyrządzoną szkodę” – informuje Danuta Kamińska z Referatu Techniczno-Inwestycyjnego pelplińskiego magistratu.

djembed

     Kolejnym, niepotrzebnym wydatkiem, są koszty związane z naprawą ogrodzenia na skwerze przy ul. Kościuszki (około 500 zł). Lekka konstrukcja, przystosowana do potrzeb najmłodszych mieszkańców Pelplina w ostatnich tygodniach kilkakrotnie stawała się celem ataków osób, dla których poziom estetyki Pelplina nie ma większego znaczenia. Ponadto w 2013 roku przy ul. Kościuszki od podłoża odkręcane były ławki i przenoszone w inne miejsce, położone bliżej chodnika. W tym przypadku ławki udało się zabezpieczyć.

Fot. UMiG w Pelplinie  Fot. UMiG w Pelplinie  Fot. UMiG w Pelplinie

     Apelujemy o rozsądne korzystanie z wszystkich urządzeń użyteczności publicznej położonych na terenie całego Miasta i Gminy Pelplin.

comments