Pelplin od dzisiaj może szczycić się posiadaniem na swoim terenie Pomnika Historii, który dotyczy oczywiście pocysterskiego zespołu klasztornego.

     Pomnik historii jest najwyższą formą ochrony zabytków. Uroczystego aktu nadania dokonał w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Kultury, Prezydent RP Bronisław Komorowski. Warto zaznaczyć, że na terenie całej Polski znajduje się zaledwie ok. 50 tego typu obiektów. Podczas swojego okolicznościowego przemówienia Prezydent Komorowski zaznaczył, że wyróżnienie dla Pelplina cieszy go szczególnie, albowiem z nieopodal położonego Rożentala pochodzili jego przodkowie.

     W spotkaniu udział wzięli m.in. Jan Kozłowski, Sławomir Neumann, Janusz Lewandowski oraz lokalni samorządowcy.

comments