19 kwietnia 2014 r. odbyła się w Pelplinie Moto Święconka. W celu poświęcenia pokarmów wielkanocnych, do Pelplina przybyło kilkuset motocyklistów z całego pomorza. Zapraszamy do oglądania relacji filmowej z wydarzenia!

18 kwietnia 2014 r., w Wielki Piątek, na Górze Jana Pawła II odbyła się Droga Krzyżowa pod przewodnictwem Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Udział wzięło kilkuset mieszkańców Pelplina i jego okolic.

BUDUJCIE NA SKALE, to cykl koncertów poetycko-muzycznych z okazji 15. rocznicy wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Pelplinie, który będzie odbywał się w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie (ul. Bpa Konstantyna Dominika 7). Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, Starosta Tczewski Józef Puczyński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch.

Organizator (Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie) przygotował trzy spotkania, które odbędą się:
- 23 kwietnia 2014 r. (środa), godz. 19.00
- 4 czerwca 2014 r. (środa), godz. 19.00
- 22 października 2014 r. (środa), godz. 19.00

Patronat medialny nad całym cyklem koncertów poetycko-muzycznych objęła TV-Pelplin.

W administracji publicznej początkowe miesiące każdego roku, zawsze są czasem podsumowań i sprawozdań z działalności w roku ubiegłym. Podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pelplinie, radni przyjęli sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2013 r.

     Przygotowanie takiego sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem nałożonym m.in. na Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, który w terminie do 30 kwietnia każdego roku musi przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

     Współpraca Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi możliwa była dzięki ogłoszeniu w dniu 2 stycznia 2013 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2013 r. Zakres zadań publicznych, będący przedmiotem potencjalnego wsparcia, zawierał priorytetowe zadania z zakresu: turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży itd. Na realizację tych i innych zadań w budżecie Gminy przeznaczono sumę 50 tysięcy złotych.

     W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęły 22 propozycje złożone przez organizacje pozarządowe, spośród których Burmistrz wybrał do realizacji 17 zadań (dodatkowo zlecono jedno zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert – 2832,18 zł dla Fundacji Jedyna Dzieciom, projekt „Rowerowy Pelplin”).

     Sprawozdawczości podlega nie tylko Burmistrz wobec Rady Miejskiej. Wszystkie organizacje, które otrzymały dofinansowanie muszą rozliczyć się z wydatkowanych kwot. Za wyjątkiem jednego przypadku (Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej; sprawa trafiła do sądu), sprawozdawczość z realizacji podejmowanych działań przebiegła pozytywnie.

     Poniżej pełna lista udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Pelplin w 2013 roku:

 

Serdecznie zapraszamy na „Spotkanie z Ekonomią Społeczną” dedykowane lokalnym organizacjom pozarządowym oraz mieszkańcom.

     Ekonomia społeczna może odgrywać kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym. Pozwala wykorzystywać zasoby ludzkie w sposób komplementarny do sektora prywatnego i publicznego, zapobiega wykluczeniu społecznemu. Wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej pozwala na stworzenie miejsc pracy, zarówno w organizacjach pozarządowych jak i dla społeczności lokalnej. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.

     Na spotkaniu zaprezentowane zostaną następujące obszary:

  • Czym jest Ekonomia Społeczna – wstęp do ekonomii społecznej
  • Jak działa Ekonomia Społeczna – czyli co możemy zrobić, jak to robią inni
  • Jak wdrożyć Ekonomię Społeczną – możliwości wsparcia rozwiązań lokalnych
  • DOBRA ROBOTA – prezentacja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

     Współorganizator spotkania, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA, jest podmiotem zajmującym się wsparciem w zakresie lokalnego rozwoju Ekonomii Społecznej. Realizując swoje działania w tym zakresie organizuje i wspiera szereg działań o charakterze edukacyjnym i animacyjnym zmierzających do wykorzystania lokalnego potencjału. Celem OWES jest m.in. szeroko pojęte wspieranie organizacji pozarządowych oparte m.in. na kreowaniu rzeczywistości umożliwiającej łączenie celów ekonomicznych oraz społecznych tych podmiotów zmierzających do ich rozwoju.

       Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2014 r. w godz. 17.00-19.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie, ul. Sambora 5A.

     Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o mailowe zgłoszenie uczestnictwa do dnia 24 kwietnia 2014 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie „spotkanie Pelplin”.

     Więcej informacji na temat OWES DOBRA ROBOTA znajduje się na stronie internetowej: dobrarobota.