"Pelplin wywarł najgłębszy wpływ na moją osobowość, na moją formację, na moją drogę do kapłaństwa" - 7 czerwca 2014 r. w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie odbył się wykład postulatora procesu kanonizacyjnego św. Jana Pawła II. Prelekcja poświęcona została działalności kapłańskiej Karola Wojtyły.

     Ks. dr Sławomir Oder przedstawił zebranym ważne aspekty z życia Papieża Polaka, które miałby niebagatelne znaczenie podczas całokształtu procesu kanonizacyjnego.

comments