Rozmowa TV-Pelplin z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Tadeuszem Błędzkim z dnia 9 czerwca 2014 r.

comments