Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na mocy której do polskiego systemu prawnego wprowadzono pozasądowy tryb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód medycznych, które zostały wyrządzone pacjentom w szpitalach.

 
     Powołano szesnaście wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych - zwanych wojewódzkimi komisjami - działających przy szesnastu Urzędach Wojewódzkich. Każda wojewódzka komisja liczy szesnastu członków, z których połowa musi legitymować się wykształceniem medycznym, a druga połowa prawniczym. Jednocześnie na podmioty lecznicze prowadzące szpitale został nałożony obowiązek zawierania ubezpieczeń na rzecz pacjentów, z tytułu szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych.

     Więcej informacji o wprowadzonym rozwiązaniu opowiedział nam Piotr Pawłowski z kancelarii prawnej Ekspert z Gdańska, mającej swoją filię w Pelplinie, który jest jednocześnie Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku.

Sobotnie obchody „Dni Pelplina” (7 czerwca 2014 r.) rozpoczął uroczysty przemarsz mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin i gości ulicami miasta, który poprowadziła „Pelplińska Orkiestra Dęta” pod kierunkiem Tadeusza Negowskiego. Barwny korowód był bardzo liczny. Na Targowisku Miejskim, po hejnale Pelplina, święto  oficjalnie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy pan Andrzej Stanuch.


     Gwiazdą Dni Pelplina był Zbigniew Wodecki, który przyciągnął przed scenę tłumy mieszkańców i gości.

Zbigniew Wodecki był gwiazdą wieczoru Dni Pelplina 2014. Wykonawca takich przebojów jak Pszczółka Maja, Zacznij od Bacha, Lubię wracać tam gdzie byłem, przed koncertem udzielił krótkiego wywiadu dla widzów TV-Pelplin.

"Pelplin wywarł najgłębszy wpływ na moją osobowość, na moją formację, na moją drogę do kapłaństwa" - 7 czerwca 2014 r. w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie odbył się wykład postulatora procesu kanonizacyjnego św. Jana Pawła II. Prelekcja poświęcona została działalności kapłańskiej Karola Wojtyły.

     Ks. dr Sławomir Oder przedstawił zebranym ważne aspekty z życia Papieża Polaka, które miałby niebagatelne znaczenie podczas całokształtu procesu kanonizacyjnego.

Budujcie na skale, kolejny koncert poetycko-muzyczny z okazji 15 rocznicy wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Pelplinie, który odbył się 4 czerwca 2014 r. o godz. 19.00 w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie.


     Rok 2014 ogłoszony został uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie Rokiem Jana Pawła II. 6 czerwca 2014 r. minie 15 rocznica Jego wizyty w biskupim mieście. 27 kwietnia zostanie włączony w poczet świętych. To okazja, aby na Kociewiu przypomnieć Jego osobę, a także twórczość poetycką.