IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało ostrzeżenie o możliwym wystąpieniu burzy z gradem na terenie województwa pomorskiego. Ważność od godz. 13:00 dnia 28.07.2014 do godz. 02:00 dnia 29.07.2014. Prognozowane burze z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie około 40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Możliwe porywy do 80 km/h. Lokalnie grad.

Film z archiwum TV-Pelplin: skutki nawałnicy, która przeszła przez Gminę Pelplin pod koniec czerwca 2012 r.

     Ponadto na terenie województwa pomorskiego prognozuje się temperaturę maksymalną od 28 stopni C do 31 stopni C, temperatura minimalna od 17 stopni C do 20 stopni C. W ciągu dnia nieco chłodniej jedynie nad samym morzem od 26 stopni C do 28 stopni C. Ostrzeżenie ważne:  od godz. 13:00 dnia 27.07.2014 do godz. 20:00 dnia 30.07.2014

16 lipca 2014 r. obyło się oficjalne zakończenie realizowanego w Pelplinie projektu „Wiele kultur, jedna Europa”. Projekt współfinansowany przez środki europejskie zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Pelplina. Jego Prezes Piotr Łaga opowiedział o szczegółach przedsięwzięcia, a koordynatorka projektu Miriam Łaga przedstawiła zrealizowany w ostatnich dniach program działania.

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Cyfrowy Pelplin – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Pelplin”, Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców naszej gminy.

   Dzięki realizacji projektu 30 gospodarstw domowych otrzyma sprzęt komputerowy wraz bezpłatnym dostępem do Internetu, a ich mieszkańcy uzyskają niezbędne przeszkolenie. Mieszkańcy Gminy otrzymają także możliwość bezpłatnego korzystania z dwunastu pracowni komputerowych zlokalizowanych w świetlicach wiejskich, Miejskim Ośrodku Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz dwóch szkołach gminnych.

   O wsparcie mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
  • kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  • dzieci i młodzież uczącą się, pochodzącą z rodzin w trudnej sytuacji materialnej uprawnioną do uzyskania stypendiów socjalnych,
  • dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę jest niższy od wskaźnika „przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym”,
  • rodziny zastępcze,
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

   Warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie jest posiadanie zameldowania na terenie Gminy Pelplin, nie posiadanie komputera ani dostępu do Internetu oraz złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

   Rekrutacja do projektu dla gospodarstw domowych rozpocznie się 17 lipca (czwartek). Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej Gminy Pelplin lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu. Nabór potrwa do 31 lipca (czwartek) do godz. 15:00.

   Rozpoczynając realizację projektu, przedstawiciele pelplińskiego magistratu zapraszają na konferencję inauguracyjną, podczas której zostaną przedstawione wszystkie niezbędne informacje. Konferencja odbędzie się 18 lipca 2014 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sambora 5A o godz. 13:00.


źródło informacji >>www.pelplin.pl<<

Rozmowa TV-Pelplin z dnia 14 lipca 2014 r. przeprowadzona z Tomaszem Czerwińskim - inspektorem ds. kultury, sportu i rekreacji (Urząd Miasta i Gminy Pelplin).

UWAGA!!! Znaleziono dwa szczeniaki!

Znalezione zwierzaki to suczka i piesek. Błąkały się wczoraj przy drodze polnej prowadzącej do Bielawek. Pieski są bardzo ze sobą zżyte więc najlepiej byłoby ich nie rozdzielać. Osoby, które chciałby się odpowiedzialnie zaopiekować psami - informacje pod nr tel. 661 662 767 lub 789 018 566.