W ostatnim czasie wśród mieszkańców Pelplina pojawiło się zaniepokojenie o stan techniczny ceglanego muru przy ulicy Mickiewicza, który jest pozostałością po byłej cukrowni. Pytanie, czy jego przechylenie powoduje realne zagrożenie dla przechodniów, zdaje się być jak najbardziej aktualne. Miejskie służby zgłaszały problem w tczewskim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, który prowadzi obecnie postępowanie w tej sprawie. Zwróciliśmy się zatem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Leszka Lewińskiego, z zapytaniem od kiedy i na kogo wniosek zostały podjęte działania oraz jaki może być ich końcowy rezultat.

comments