Podczas obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Pelplinie (30 września 2014 r.) kontynuowano debatę dotyczącą kasztanowca zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza w Pelplinie.

     Przedstawicielka "Drogi dla natury kampanii promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym" Dorota Cybura, zaproponowała 3 rozwiązania dla pelplińskiego drzewa (wycinka, przycięcie konarów, budowa podpory). Z kolei Wojciech Jankowski (rzeczoznawca majątkowy z zakresu pielęgnacji terenów zielonych), jako nierealną i pozbawioną sensu, uznał propozycję budowy podpory, ponieważ musiałaby ona stanąć na chodniku oraz byłaby zabezpieczeniem wyłącznie dla wiatrów wiejących z jednego kierunku, prostopadłego od ulicy. Jego zdaniem drzewo prędzej, czy później musi podlec wycince.

     Po przedstawieniu opinii ekspertów, w porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony z kasztanowca uznanego za pomnik przyrody. Radni odrzucili projekt uchwały. Kasztanowiec w dalszym ciągu jest pomnikiem przyrody.

comments