We wtorek 30 września 2014 roku wykonano wyrok eksmisyjny z gminnego lokalu mieszkalnego najbardziej zadłużonego najemcy spośród wszystkich, którzy zamieszkują gminny zasób mieszkaniowy. Jego obecne zadłużenie w opłatach czynszowych wynosi blisko 100 tys. złotych.

     Jak podawano w kwietniu br., Gmina Pelplin jako właściciel lokali oraz Spółka „Pelkom”, która jest administratorem mieszkaniowego zasobu gminy, podjęły wspólną decyzję o rozpoczęciu procesu występowania do Sądu Rejonowego w Tczewie Wydział I Cywilny o eksmisję najbardziej uciążliwych najemców. Czynnikami branymi pod uwagę są między innymi: wysokość zadłużenia, przyczyny powstania zadłużenia, zachowanie wobec innych mieszkańców w danym budynku, stan techniczny w jakim najemca utrzymuje zajmowany lokal, ignorowanie i lekceważenie pism dotyczących zadłużenia i proponowanych rozwiązań dotyczących jego spłaty.

     Zadłużeni najemcy, którzy chcą uniknąć otrzymania pozwu o eksmisje, muszą rozpocząć spłatę zadłużenia poprzez dokonywanie bieżących opłat oraz ustalenie z Administratorem harmonogramu spłaty zadłużenia. Nieodzownym warunkiem uniknięcia eksmisji jest przestrzeganie regulaminu porządku domowego oraz dbałość o stan techniczny zajmowanego lokalu.

źródło: UMiG Pelplin.

comments