8 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, odbędzie się sesja zaprzysięgająca nowego Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, Patryka Demskiego.

fot. www.patrykdemski.pl

Patryk Demski - Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin na kadencję 2014-2018.


Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie sesji
  • zatwierdzenie porządku obrad sesji
  • przyjęcie protokołu ostatniej sesji

2. Ślubowanie nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Patryka Demskiego.
3. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.
4. Sprawy inne.
5. Zakończenie obrad.

comments