8 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Pelplinie, podczas której ślubowanie złożył Patryk Demski, nowy Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. W dalszej części obrad, Patryk Demski wygłosił swoją mowę inauguracyjną.

comments