„Budujcie na skale” to istotny motyw homilii wygłoszonej przez Ojca Św. Jana Pawła II w czasie pamiętnej pielgrzymki do Pelplina 6 czerwca 1999 r. Te słowa stały się mottem cyklu trzech koncertów poetycko-muzycznych. dedykowanych Św. Janowi Pawłowi w 15 rocznicę Jego wizyty w naszym mieście. Zorganizował  je Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego  wraz z Biblioteką Diecezjalną im. Bpa Jana Bernarda Szlagi. Pierwszy koncert odbył się w kwietniu (po dziewiątej rocznicy śmierci, a jednocześnie tuż przed uroczystością kanonizacyjną w Rzymie), drugi w czerwcu (w 15 rocznicę wizyty w Pelplinie), a trzeci  w październiku (w święto patronalne św. Jana Pawła II).

      Każdy z koncertów składał się  z części literackiej oraz muzycznej. Fragmenty dzieł Karola Wojtyły zaprezentowały trzy aktorskie małżeństwa. W kwietniu Violetta Seremak-Jankowska i Zbigniew Jankowski czytali "Tryptyk rzymski", w czerwcu Elżbieta Goetel i Jerzy Dąbkowski przypomnieli m.in.  teksty o dużym ładunku emocjonalnym oraz patriotycznym przesłaniu. Ostatni koncert był mistrzowskim popisem aktorstwa Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa, w wykonaniu których usłyszeliśmy fragmenty dramatu "Przed sklepem jubilera".  W części muzycznej wystąpił znakomity zespół muzyki wokalnej i instrumentalnej "Trio Pelplinensis" w składzie: Jolanta Grzona - sopran, Michał Rakowski - organy, Kladiusz Rosół - skrzypce, którego w czasie czerwcowego koncertu zastąpiła skrzypaczka Anna Zagańczyk.

     Wypełniona po brzegi aula Biblioteki Diecezjalnej świadczyła o potrzebie takich spotkań. Spotkań, które przede wszystkim miały przywołać po raz kolejny słowa naszego Wielkiego Rodaka, Papieża i Świętego.  Projekt "Budujcie na skale", zorganizowany w Roku Jana Pawła II ogłoszonym uchwała Rady Miejskiej,  współfinansowany był przez Powiat Tczewski, a wśród innych donatorów była Fundacja Pelplińska Biblia Gutenberga, Pomorski Przeorat Orderu Św. Stanisława z przeorem Stefanem Kukowskim (autorem elementów scenografii, plakatów i ulotek) na czele,  Barbara  i Roman  Pruszyńscy (kompozycje kwiatowe) oraz Leszek Meler (wyroby cukienicze). Patronat objęli bp Ryszard Kasyna - Biskup Pelpliński, Józef Puczyński - Starosta Tczewski, Andrzej Stanuch - Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin.

     Warto organizować takie wydarzenia kulturalne, kiedy widzi się zainteresowanie publiczności. Na ostatnim koncercie 22 października 2014 r. było ponad 200 osób! Cieszy szczególnie obecność młodych (licealistów, kleryków), ponieważ kształtuje się w ten sposób wrażliwość  estetyczną i etyczną, poczucie smaku, przeświadczenie, że kultura formuje człowieka. Zapewne w przyszłym roku w Bibliotece Diecezjalnej znowu zabrzmią słowa wielkiej poezji i akordy niezapomnianych muzycznych kompozycji. Tym bardziej, że współpraca między Oddziałem Kociewskim ZKP  a Biblioteką Diecezjalną układa się wzorcowo.

tekst BW

16 października 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie z kulturą w sezonie 2014/2015 w pelplińskim Muzeum Diecezjalnym. Podczas koncertu La Folia Ensemble zebrani goście usłyszeli lutnię, teorbę, flet traverso wraz z sopranem.

W odróżnieniu od poprzednich wyborów do Rady Miejskiej w Pelplinie, obecne będą przeprowadzone z zastosowaniem nowego podziału Miasta i Gminy Pelplin na okręgi wyborcze 1 mandatowe. W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin prosi wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z nowo obowiązującym podziałem na okręgi wyborcze oraz z adresami siedzib obwodowych komisji wyborczych właściwych dla danego okręgu wyborczego.

            

Jedynka Pelplin vs Korsarz Gdańsk (3. liga koszykówki). Mecz rozegrany w dniu 19 października 2014 r. zakończył się zwycięstwem gospodarzy nad rywalami w stosunku 105:99.