8 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, odbędzie się sesja zaprzysięgająca nowego Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, Patryka Demskiego.

fot. www.patrykdemski.pl

Patryk Demski - Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin na kadencję 2014-2018.


Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie sesji
  • zatwierdzenie porządku obrad sesji
  • przyjęcie protokołu ostatniej sesji

2. Ślubowanie nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Patryka Demskiego.
3. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.
4. Sprawy inne.
5. Zakończenie obrad.

Rozmowa z nowym Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin Patrykiem Demskim z dnia 1 grudnia 2014 r.

1 grudnia 2014 r. w Bibliotece im. ks. Bernarda Sychty w Pelplinie odbyła się inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej kadencji 2014-2018. W trakcie obrad wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym ponownie został Mirosław Chyła. Zastępcami Przewodniczącego zostali Jan Krajnik oraz Rufin Wysocki.

30 listopada 2014 r. odbyła się druga tura wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Według nieoficjalnych informacji Burmistrzem został Patryk Demski z Prawa i Sprawiedliwości (2550 głosów ważnych), który wygrał z dotychczasowym Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, Tadeuszem Błędzkim z Kociewskiego Klubu Regionalnego (2072 głosów ważnych).