W miniony weekend, tj.18-19.01.2014 r. odbyły się dwie ostatnie kolejki 5 edycji  Pelplińskiej Ligi Halowej. W sali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania  nr 1 w Pelplinie rozegrano w sumie  6 spotkań, w których  nie brakowało emocji. Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych kolejek: 

Wyniki - 6 kolejka:

1. Centrum Maxxis 3:0 Decka Pelplin (walkower)
2. Larum Finanse 4:4 Dovista
3. Centrum Maxxis 11:3 Centrum Pelplin
4. WKS Lignowy 4:3 Decka Pelplin  

Pauza – FUH Balicki

Wyniki – 7 kolejka:

1. FUH Balicki 3:8 Dovista     
2. Centrum Maxxis 5:8 Larum Finanse      
3. Decka Pelplin 9:5 Centrum Pelplin       

Pauza – WKS Lignowy

     Po zakończeniu ostatniego meczu wszystkie zespołu otrzymały z rąk Burmistrza Pana Andrzeja Stanucha i Zastępcy Burmistrza Pana Tadeusza Błędzkiego  pamiątkowe puchary i statuetki. Poniżej przedstawiamy końcową klasyfikacje 5 edycji Pelplińskiej Ligi Halowej:

1. Centrum Maxxis
2. Larum Finanse
3. Dovista
4. FUH Balicki 
5. WKS Lignowy
6. Decka Pelplin 
7. Centrum Pelplin

     Ponadto warto wspomnieć, iż najlepszym strzelcem ligi został zdobywca 12 bramek Mateusz Stanek (Dovista), najlepszymi bramkarzami - bramkarze Larum Finanse, natomiast najlepszy zawodnikiem Marek Januszewski (FUH Balicki).
     Konkludując chcielibyśmy w imieniu organizatorów  przeprosić za niedociągnięcia, pogratulować wszystkim uczestnikom sportowego wyniku i jednocześnie zaprosić na letnią edycje Pelplińskiej Ligi Futbolowej, która odbędzie się na kompleksie boisk sportowych „Orlik” przy ZS nr 2 w Pelplinie.
    
      Dodatkowo  organizatorzy dziękują:
- Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin Panu Andrzejowi Stanuchowi  - za objęcie patronatem  rozgrywek Pelplińskiej Ligi Halowej;
- Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Panu Tadeuszowi Błędzkiemu i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pelplinie Panu Mirosławowi Chyle za pomoc w organizacji ligi, 
- Pani Lucynie Bielińskiej – Dyrektorowi Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie za udostępnienie  sali i pomoc organizacyjną;
- Tomaszowi Zaborowskiemu – jako głównemu sponsorowi i głównemu organizatorowi ligi;
- sędziom – za profesjonalizm;
- „Dziennikowi Bałtyckiemu” – za cotygodniowe relacje z rozgrywek PLH;
- w szczególności Tomaszowi Czerwińskiemu i Krzysztofowi Adamczykowi za poświęcony czas, obsługę strony internetowej (plh.futbolowo.pl)  i ogromną pracę  jaką włożyli w organizację Pelplińskiej Ligi Halowej.    


Więcej informacji na stronie futbolowo.pl

Tomasz Czerwiński

Materiał PKP S.A. http://www.pkp.plPod koniec ubiegłego roku na łamach TV-Pelplin ukazał się artykuł dotyczący fatalnych warunków panujących na terenie nieruchomości zarządzanej przez Polskie Koleje Państwowe.

     W grudniu pisaliśmy:"Po nieruchomości będącej ongiś miejscem, w którym można było spożyć posiłek w lokalu gastronomicznym, poczekać w przestronnej poczekalni na przybycie pociągu, czy skorzystać z toalety - nie ma obecnie śladu. Jedyne, co pozostało, to unoszący się duch PRL-owskiej myśli technicznej, skrzyżowany z porzuconym remontem, który miał doprowadzić do przeobrażenia budynku dworca w przychodnię zdrowia. (...) Na co dzień, jego głównymi użytkownikami, są mieszkańcy Miasta i Gminy Pelplin. (...) Beztroskość podejmowanych działań ze strony kolejowej spółki (a raczej ich braku), powoduje, że pasażerów – mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin – traktuje się jak zło konieczne."

    Na chwilę obecną pojawiło się światełko, które może doprowadzić do rozwiązania problemu z którym borykają się mieszkańcy Miasta i Gminy Pelplin. Po zainicjowanej na terenie dworca, w dniu 9 grudnia 2013 r. zbiórce podpisów pod petycją kierowaną do Polskich Kolei Państwowych, w sprawie fatalnych warunków panujących na dworcu w Pelplinie (łącznie złożono około 500 podpisów) przyszła odpowiedź od Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Gdańsku (pismo podpisane przez Dyrektora ds. Komercjalizacyjnych Nieruchomości). Poniżej przedstawiamy jej treść:


   O sytuacji wokół pelplińskiego dworca informował także Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin na spotkaniu sołeckim w Rożentalu w dniu 15 stycznia 2014 r., gdzie poinformował o kontynuacji starań zmierzających do przejęcia nieruchomości będących obecnie własnością PKP (5 lutego 2014 r. odbędzie się spotkanie w Pelplinie pomiędzy przedstawicielami kolejowych spółek a władzami Pelplina) oraz o planowanym terminie zakończenia rozpoczętych prac inwestycyjnych na terenie dworca PKP.

16 stycznia 2014 r. w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie odbył się kolejny z cyklu Koncertów Czwartkowych, tym razem zatytułowany "Góralskie Pastorałki". Licznie zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać kolęd oraz pastorałek w góralskiej interpretacji za sprawą występu zespołu "Jaworowe Skrzypce".

Na terenie sołectw Gminy Pelplin rozpoczął się okres sprawozdawczych zebrań za działalność w roku ubiegłym. Kolejnym spotkaniem, które odbyło się w roku bieżącym, było zebranie zorganizowane 15 stycznia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Rożentalu, w którym udział wzięli członkowie Rady Sołeckiej oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie - Burmistrz Andrzej Stanuch wraz z Zastępcą Tadeuszem Błędzkim.

     Podczas spotkania, sołtys wsi Beata Kwiatkowska omówiła wydatki poniesione w 2013 r. przez fundusz sołecki. Włodarze Miasta i Gminy Pelplin poruszyli natomiast temat zadań inwestycyjnych planowanych do rozpoczęcia w roku 2014 na terenie całej Gminy (najważniejszym z nich jest generalna modernizacja targowiska miejskiego oraz dalsze prace na terenie oczyszczalni ścieków). Z kolei sprawy poruszone przez mieszkańców wsi dotyczyły m.in. bezpańskich psów oraz wysokości podatku rolnego.

Na terenie sołectw Gminy Pelplin rozpoczął się okres sprawozdawczych zebrań za działalność w roku ubiegłym. 14 stycznia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich odbyło się jedno z takich spotkań, w którym udział wzięli członkowie Rady Sołeckiej oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie - Burmistrz Andrzej Stanuch wraz z Zastępcą Tadeuszem Błędzkim. Podczas spotkania, Łukasz Chmielecki omówił wydatki poniesione w 2013 r. przez fundusz sołecki oraz przedstawił perspektywy finansowe na rok bieżący.

     Poruszono ponadto temat zadań inwestycyjnych planowanych do rozpoczęcia w roku 2014 na terenie całej Gminy, a także sprawy bieżące mieszkańców Sołectwa.