Wkrótce na terenie Gminy Pelplin ruszy jednodniowa akcja „Szybki PIT”. Masz wątpliwości podatkowe? Nie wiesz jak prawidłowo wypełnić PIT? Przedstawiciele Urzędu Skarbowego będą służyć pomocą w Pelplinie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tczewie
we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin

zaprasza mieszkańców Gminy Pelplin i okolic
w poniedziałek 14 kwietnia 2014 r. w godzinach 9.00 – 14.00
do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Pl. Grunwaldzki 6 , siedziba Straży Miejskiej
telefon kontaktowy 58x536a1261 (wew. 35)


W tym dniu będzie można:

- złożyć zeznanie podatkowe oraz uzyskać informacje i wyjaśnić wątpliwości, związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych
- wysłać deklaracje przez Internet, korzystając z komputera z dostępem do Internetu i pomocy pracownika urzędu skarbowego.

Rozlicz się przez Internet, to proste, szybkie i bezpieczne. Skorzystaj z aplikacji przygotowywanej przez Ministerstwo Finansów dostępnej na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl oraz www.szybkipit.pl

W skali ogólnokrajowej stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 13,6 proc.; w porównaniu do lutego spadła o 0,3 pkt % i o 0,7 pkt % w porównaniu do marca ubiegłego roku - wynika z raportów Ministerstwa Pracy. Według resortu firmy znów chcą zatrudniać pracowników. W Powiecie Tczewskim według ostatnio zaktualizowanych danych, w lutym 2014 r. stopa bezrobocia wyniosła 14,8%, co jest wynikiem gorszym zarówno od województwa pomorskiego, gdzie stopa bezrobocia kształtuje się podobnie, jak na poziomie krajowym, wynosząc 13,9%.

     Jak szacuje ministerstwo w opublikowanym w poniedziałek komunikacie, w marcu liczba bezrobotnych zmniejszyła się wobec lutego o blisko 72 tysiące Na koniec miesiąca w urzędach zarejestrowanych było 2 miliony 184 tysięcy osób. Jednocześnie w urzędach zarejestrowanych było o 130 tysięcy mniej osób niż przed rokiem.

     Aktualne oferty pracy dostępny na rynku lokalny dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy. Link >> tutaj <<

 

Najbardziej uciążliwi mieszkańcy, zalegający z płatnościami za mieszkania komunalne muszą liczyć się z możliwością eksmisji. Szansą dla mieszkańców zagrożonych eksmisją jest rozpoczęcie procesu spłaty zadłużenia oraz uiszczanie bieżących opłat.

     We wtorek 1 kwietnia 2014 roku zapadł pierwszy wyrok o eksmisje z gminnego lokalu mieszkalnego. Osoby, których wyrok dotyczy, będą musiały przeprowadzić się do wskazanego im lokalu o znacznie niższym standardzie, znajdującego się poza miastem. Gmina Pelplin jako właściciel lokali oraz Spółka „Pelkom”, która jest administratorem mieszkaniowego zasobu gminy, podjęły wspólną decyzję o rozpoczęciu procesu występowania do Sądu Rejonowego w Tczewie Wydział I Cywilny o eksmisję najbardziej uciążliwych najemców (mając na względzie znaczny stopień zadłużenia, przyczyny jego powstania, zachowanie wobec innych mieszkańców w danym budynku itp.). Szansą dla mieszkańców zagrożonych eksmisją jest rozpoczęcie procesu spłaty zadłużenia oraz uiszczanie bieżących opłat.

     Warto nadmienić, że podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pelplinie przedstawiono informację w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pelplin za rok 2013. Pelpliński Pelkom reprezentuje stosunki Gminy z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych. Realizuje administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Pelplin. W roku 2013 administrowano 92 budynkami na terenie Miasta i Gminy (budynki z 100% udziałem Gminy i inne np. z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych), co łącznie przekłada się na 874 lokali mieszkalnych i 25 lokali użytkowych.

    Koszty ponoszone przez Pelkom w 2013 r., dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy, wiązały się przede wszystkim z utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych (bieżące naprawy wynikające z przeglądów budowlanych, zgłoszenia lokatorów itp.).

     O tym, że mieszkańcy mają problem z należytą płatnością za zajmowane lokale, świadczy m.in. 440 wezwań do zapłaty rozesłanych w roku 2013. Na skutek częstego braku reakcji na korespondencję administrator podjął działania związane z wypowiadaniem umów najmu lokali mieszkalnych. Do końca roku 2013 zostało skutecznie wypowiedzianych 57 umów najmu oraz dokonano 86 zawiadomień o zamiarze wypowiedzenia umów. Zaznaczyć należy, że Pelkom, od wielu lat boryka się z problemem osób trwale nie płacących czynszu i innych opłat, znajdujących się w kręgu osób, wobec których nie można prowadzić eksmisji.

     W przypadku lokali mieszkalnych, największe trudności z terminowym uiszczaniem opłat w roku 2013 lokatorzy mieli z:
•    Czynszem (wpływy należne 832 542,47 zł, wpływy rzeczywiste 722 186,89 zł, procent uzyskany 86,74%)
•    Zimną wodą (wpływy należne 118 491,53 zł, wpływy rzeczywiste 102 855,85 zł, procent uzyskany 86,80%)
•    Odprowadzaniem ścieków (wpływy należne 161 917,16 zł, wpływy rzeczywiste 140 587,65 zł, procent uzyskany 86,83%)
•    Wywozem nieczystości stałych (wpływy należne 77 935,43 zł, wpływy rzeczywiste 67 651,23 zł, procent uzyskany 86,80%).

Sport motocrossowy w Gminie Pelplin? Tak! W ubiegły weekend w Rajkowach odbył się pierwszy piknik sympatyków tej dziedziny sportu motorowego!

      5 kwietnia 2014 r. na długo zapisze się w kartach historii sołectwa Rajkowy, gdzie zorganizowano pierwszą edycję pikniku Motocrossowego. Imprezę przygotowało stowarzyszenie MX Banda, a prowadził ją Janusz Laskowski. Dla zebranych widzów (ok. 300-350 osób) czekało wiele atrakcji związanych crossowymi maszynami (pokazy, wyścigi, prezentacje, quady). W celu zaprezentowania swojego sprzętu i umiejętności na piknik przybyli przede wszystkim okoliczni sympatycy motocrossu (jednak należy zaznaczyć, że do sołectwa Rajkowy przyjechali także przedstawiciele Stegny i Krakowa). Obecni na imprezie byli również przedstawiciele Miasta i Gminy Pelplin(m.in. Burmistrz Andrzej Stanuch, Zastępca Burmistrza Tadeusz Błędzki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie Mirosław Chyła) oraz Jan Krajnik, sołtys wsi Rajkowy.

     Zarząd stowarzyszenia MX Banda (Maciej Wachowski - prezes, Mariusz Klein – wiceprezes oraz Janusz
Laskowski – sekretarz) wręczyli sponsorom oraz zaprzyjaźnionym stowarzyszeniom motocyklowym, okolicznościowe statuetki. Sponsorem imprezy był Ravenol oraz Automobilne Centrum.

     Po części oficjalnej zorganizowano wspólną zabawę przy ognisku. W atmosferze zadowolenia z prezentacji profesjonalnych pokazów motocyklistów, jak i frekwencji, która dopisała, organizatorzy myślą o organizacji kolejnej edycji imprezy.

     Poniżej galeria zdjęć nadesłana przez Organizatora (fot. Łukasz Żugaj):



 

5 kwietnia 2014 r. m.in. w Pelplinie, Gniewie i Subkowach odbyła się Regionalna Parafiada Dzieci i Młodzieży Diecezji Pelplińskiej.

     Jako cel zawodów organizatorzy postawili popularyzację współzawodnictwa parafiadowego, rozgrywanego w myśl hasła „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” oraz jako święto kultury, wiary i sportu, wyłonienie i nagrodzenie najlepszych zawodników, zespołów i parafii Diecezji Pelplin, przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy o Papieżu Polaku i uczczenie kanonizacji bł. Jana Pawła II.

     Organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy Gminy Pelplin „Tenisista ” z siedzibą w Rudnie.