30 kwietnia 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Przedstawiamy pełną relację z części poświęconej interpelacjom i zapytaniom radnych.

30 kwietnia 2014 r. około godziny 6:30 na obwodnicy Pelplina (wysokość skrzyżowania z ul. Podgórną) miał miejsce wypadek samochodowy, w którym zderzyły się bus i samochód osobowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 14 osób jest rannych, w tym 3 ciężko. W akcji ratunkowej brały udział śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz kilka zastępów Straży Pożarnej.

28 kwietnia 2015 roku o godz. 11:00 w Ośrodku Kultury w Pelplinie, gimnazjaliści z ZKiW nr 1 w Pelplinie wystawili spektakl na podstawie dramatu Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera".

30 kwietnia 2015 r. o godzinie 12.00 w Sali posiedzeń im. Adama Kaszowicza Urzędu Miasta i Gminy Pelplin (Plac Grunwaldzki 4) odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin.

Planowany porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe (otwarcie sesji, zatwierdzenie porządku obrad sesji, przyjęcie protokołu ostatniej sesji)
  2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z prac w okresie między sesjami.
  3. Ocena realizacji uchwały Nr XXXV/395/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego za rok 2014 (dyskusja, podjęcie uchwały).
  4. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji programów rozwojowych wynikających z uchwały w sprawie realizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pelplin” (dyskusja).
  5. Informacja o funkcjonowaniu jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Pelplin w roku 2014 (dyskusja).
  6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia radnego do reprezentowania Rady Miejskiej w Pelplinie (dyskusja, podjęcie uchwały).
  7. Interpelacje i zapytania.

30 marca 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. B. Sychty w Pelplinie odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Pelplinie. Przedstawiamy pełną relację z części poświęconej interpelacjom i zapytaniom radnych.