27 czerwca 2015 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji obchodów 25 lat samorządności w Gminie Pelplin.

27 czerwca 2015 r. na Przystani Jana III Sobieskiego w Pelplinie odbyła się zabawa z okazji Nocy Świętojańskiej. Zorganizowano tańce, puszczanie wianków oraz śpiewy przy ognisku z zespołami Oj-toto oraz Siaudela z Birżai (Litwa).

27 czerwca 2015 r. dokonano otwarcia zmodernizowanego Targowiska Miejskiego w Pelplinie. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa targowiska miejskiego w Pelplinie” realizowane było w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość ogólna zadania wyniosła niespełna 3,2 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach programu wyniosło 1 mln zł, co stanowi około 30 % kosztów kwalifikowanych netto.


     Nowe targowisko utwardzono kostką betonową, wykonano zadaszenie membranowe na powierzchni 1.788 m2. Na targowisko prowadzą dwa wjazdy (od ulicy Szkolnej oraz od ulicy Wybickiego). Cały teren jest oświetlony i wyposażony w kanalizację deszczową. Na placu wybudowano budynek socjalno-sanitarny zawierający toalety, magazyn i biuro. Wybudowano utwardzony parking, zaprojektowano elementy małej architektury oraz zaprojektowano tereny zielone.

23 czerwca 2015 r. odbyła się w Powiecie Tczewskim sesja podczas której udzielono Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2014. Poniżej szeroka relacja filmowa z przebiegu dyskusji, która poprzedziła głosowanie nad udzieleniem absolutorium.

25 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie gimnazjum w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. Najwyższą średnią ocen (5,6) uzyskał Hubert Solecki. Najlepszy absolwent Gimnazjum w nagrodę otrzymał wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.