Rozmowa z Sławomirem Świerzyńskim (liderem zespołu Bayer Full), przeprowadzona 6 czerwca 2015 r. podczas Dni Pelplina.

comments