W czerwcu 2015 r. przeprowadzane są prace modernizacyjne sali gimnastycznej przy ulicy Starogardzkiej. Remontem objęto m.in. klatkę schodową oraz konstrukcję dachową. O komentarz do prowadzonych działań poprosiliśmy Krzysztofa Adamczyka z Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie (p.o. Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego).

comments