27 czerwca 2015 r. dokonano otwarcia zmodernizowanego Targowiska Miejskiego w Pelplinie. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa targowiska miejskiego w Pelplinie” realizowane było w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość ogólna zadania wyniosła niespełna 3,2 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach programu wyniosło 1 mln zł, co stanowi około 30 % kosztów kwalifikowanych netto.


     Nowe targowisko utwardzono kostką betonową, wykonano zadaszenie membranowe na powierzchni 1.788 m2. Na targowisko prowadzą dwa wjazdy (od ulicy Szkolnej oraz od ulicy Wybickiego). Cały teren jest oświetlony i wyposażony w kanalizację deszczową. Na placu wybudowano budynek socjalno-sanitarny zawierający toalety, magazyn i biuro. Wybudowano utwardzony parking, zaprojektowano elementy małej architektury oraz zaprojektowano tereny zielone.

comments