Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego podaje, że w dniu 15 lipca 2015 r. Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych otrzymało informacje o kradzieży (w tym samym dniu) pojemnika wraz z wysokoaktywnym źródłem promieniotwórczym Ir-192 o aktywności 1757 GBq (1,75 TBq) z Zakładu Badań Nieniszczących, przy ulicy Patriotów 18/8 w Gliwicach.

Przykładowe zdjęcie urządzenia gammagraficznego, które zostało skradzione.

     Państwowa Agencja Atomistyki zaleca aby pod żadnym pozorem nie otwierać urządzenia ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym może stanowić poważne bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka. W przypadku odnalezienia skradzionego urządzenia należy zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych oraz niezwłocznie powiadomić policję, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach lub Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych. Dopóki źródło promieniotwórcze znajduje się wewnątrz urządzenia nie stanowi ono zagrożenia dla zdrowia i życia.

     W przypadku bezpośredniego kontaktu z nieosłoniętym źródłem (przenoszenie w kieszeni, trzymanie w dłoni) osoba taka zagrożona jest otrzymaniem, w bardzo krótkim czasie, wysokich dawek (skutecznej, równoważnej na skórę) prowadzących do ostrych skutków deterministycznych.

comments