Czy Straż Miejska w Pelplinie zostanie zlikwidowana? Do siedziby pelplińskiego urzędu zgłoszono informację o zamiarze przeprowadzania referendum w tej sprawie, a obecnie grupa inicjatorów akcji zbiera podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie głosowania. Po zgromadzeniu odpowiedniej ich liczby, niewykluczone, że mieszkańcy Miasta i Gminy Pelplin wkrótce ruszą do urn. Skontaktowaliśmy się z władzami Gminy oraz przedstawicielami grupy inicjującej procedurę przeprowadzenia referendum.

     Dariusz Górski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, przedstawił swoją ocenę oraz zakres działań podejmowanych przez strażników, natomiast Marcin Rulewski wskazał przyczyny dla których postanowił zaangażować się w procedurę referendalną.

comments