28 lipca 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Pelplińskim odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy „ELBUD” Warszawa, która realizuje inwestycję „Budowa stacji 400(200)/110 kV Pelplin” na terenie sołectwa Ropuchy. Urzędnicy z pelplińskiego magistratu wraz z reprezentantem wykonawcy omówili harmonogram zaplanowanych prac, a także korzyści infrastrukturalne, które wiążą się z budową stacji oraz odnieśli się do potencjalnych zagrożeń zgłaszanych przez okolicznych mieszkańców.

comments