2 września 2015 r. w zdewastowanym budynku zlokalizowanym na terenie byłej fabryki FAST w Pelplinie, wybuchł niegroźny pożar. Najprawdopodobniej zapaliły się materiały naniesione do budynku przez osoby bezdomne. W akcji gaśniczej wzięły udział dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Pelplina.


     Właścicielem gruntu, oddanego w użytkowanie wieczyste, jest Skarb Państwa. Użytkownik wieczysty od wielu lat wykorzystuje nieruchomość w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem oraz nie zabezpiecza jej w odpowiedni sposób. Starostwo Powiatowe w Tczewie, które reprezentuje interesy Skarbu Państwa, do tej pory nie podejmowało działań, które miałyby na celu mobilizację użytkownika wieczystego do prawidłowego wykorzystywania powierzonego mu gruntu.

comments