2 września 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zawarł oficjalne porozumienie z samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 230 (Pelplin - Rajkowy). Podpisany dokument zakłada opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac modernizacyjnych.

comments