22 października 2015 r. pelplińscy radni podjęli decyzję o złożeniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który był korzystny dla inicjatorów referendum i popierających akcję mieszkańców Gminy Pelplin. 8 radnych było za skierowaniem sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 5 przeciw, jedna radna wstrzymała się od głosu.


     Pomimo decyzji o skierowaniu sprawy do NSA, podjęto temat organizacji - tym razem z inicjatywy samorządowców - szerokiego referendum, w którym obok pytania o przyszłość Straży Miejskiej, padłyby pytania o sprawy nurtujące mieszkańców Pelplina i jego okolic.

     Zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie www.pelplin.pl "prosi się mieszkańców o zgłaszanie propozycji innych zagadnień, które miałyby być jego przedmiotem. Spośród Państwa propozycji zostanie wyłonione kilka tematów, które w pierwszej kolejności zostaną poddane analizie co do prawnej możliwości objęcia nimi referendum w świetle obowiązujących przepisów prawa , a po pozytywnym przejściu tej wstępnej weryfikacji, następnie  w ich oparciu Rada Miejska w Pelplinie podda pod głosowanie uchwałę ws przeprowadzenia w tym przedmiocie referendum".

comments