Podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Pelplinie, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin - Patryk Demski, poinformował radnych o toczących się rozmowach w sprawie przejęcia przez miasto terenów po byłej Cukrowni Pelplin.

comments